LGS’de görsel sorular arttı

LGS’nin mart ayı örnek soruları yayımlandı. Sorular yine öğrencinin analiz ve yorum gücünü ölçen nitelikte. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde de ilk kez görsel sorulara yer verildi. Başarının sırrı bol kitap okumaktan geçiyor
10 Mart 2021 08:16

6 Haziran günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) çıkacak sorularla ilgili önemli bir ipucu niteliği taşıyan örnek soruların mart ayı bölümü, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Sorular yine okuduğunu anlamaya yönelik, analiz ve yorum becerisini ölçen, ezbere yer vermeyen nitelikte. Sorularda günlük yaşamdan örneklere de yer verildi. Görsel soruların sayısı ve kullanımı bazı derslerde arttı. Türkçe, matematik, fen bilimleri ve İngilizce'nin yanı sıra din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde görsel sorulara daha çok yer verildi. Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, "Konulardaki kavramları iyi öğrenen, kitap okuyan, ezberci yaklaşımdan uzak, konuları düzenli tekrar eden, dikkat seviyesi yüksek olan öğrencilerin başarılı olacağını söyleyebiliriz" dedi. Örnek soruları ve çalışma taktiklerini Uğur Okulları Bölüm Başkanları SABAH'a şöyle değerlendirdi. İşte ders ders LGS'de başarıya götürecek ipuçları:
 TÜRKÇE: Bir görsel, bir grafik sorusu sorulmuş olup LGS'dekine ve son zamanlarda yayımlanan örnek sorulara benzer niteliktedir. Sorular, çıkarım yapma, görselden okuma becerisi oluşturma, cümle üzerinden çıkarım yapıp metin üzerinden çözümleme, analiz etme, okuma ve değerlendirme becerileri üzerine kurgulanmış. 5, 6 ve 7. sınıf bilgileri yeterli olan öğrencilerin çözebileceği tarzda, bilgiden daha çok okuma becerisini ölçmeye dayalı sorular bulunmaktadır.

BAŞARININ SIRRI OKUMAK

 MATEMATİK: Sorular görsellerle zenginleştirilmiş ve görsellerin soru içinde yorumlanması çözümde öne geçen önemli bir yapı oluşturmaktadır. Önceki yıllarda sorulan sorular ile karşılaştırdığımızda soruların bilgi kavrama düzeyinden analiz sentez düzeyine geçtiğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak yayınlanan tüm soruların beceri temelli olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilerin yayınlanan soruları başarılı bir şekilde çözebilmeleri için edindikleri kazanımları pekiştirmeleri gerekmektedir. Çözümlerde dikkatli davranılmalı hatta stratejik düşünerek sorudaki her sözcükten bir anlam çıkarmaya çalışılmalıdır. Bu nedenle öğrencilerin kitap okumalarının, okuduğu soruyu anlama açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun için de anlam bilgisi içeren soruları çokça çözmek öğrencilerin görevi olmalıdır.
 FEN BİLİMLERİ: Sorularda bilimsel deney düzeneklerinin kullanıldığını, soruların gözlem ve araştırmaların üzerine kurgulandığını görüyoruz. Sorulardaki ifadelerin dikkatli okunması gerekmektedir. Sorular; bilgiden çok bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirme gibi becerileri ölçmektedir. Sorularda günlük yaşamdan örneklere de yer verilmiştir. Güncel bilimsel çalışmaları içeren soruların öğrencilerde merak uyandırdığını ve öğrencilerin bilime olan ilgilerini artıracağını söyleyebiliriz.

 İNKILAP TARİHİ:
Sorularda verilen metinden öğrencilerin çıkarımda bulunmaları istenmiştir. MEB müfredatı ile kazanımlarına uygun olan sorular, konu hakkında yeterli bilgiye sahip olan ve bu bilgileri yorumlayabilen öğrencilerin yapabileceği niteliktedir. Ayrıca milli egemenlik, milli irade, ekonomik bağımsızlık gibi kavram bilgisi de gerektiren zor denilebilecek bir iki soru da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra sorularda harita, tablo, infografik vb. görsellere yer verilmemiştir.


 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: 2020 LGS sınavının din kültürü ve ahlak bilgisi bölümünde görsel kullanılan sorulara yer vermeyen MEB, bu yıl yayımladığı örnek sorularda görsel kullanımına yer vermeye başlamıştır. Öğrencilerin okuma, anlama ve yorum yapabilme gücünü destekleyici çalışmalar yapmaları ve bol bol kitap okumaları faydalarına olacaktır.


 İNGİLİZCE: Olumsuz soru ifadeleri ve diyalogda boşluk tamamlama soru tipleri ile tekrar karşılaşmaktayız. Öğrencilerin bu soruları iyi kavrayabilmesi ve üst düzey düşünme becerilerini kullanabilmesi beklenmektedir. Öğrencilerin anlama ve bilgiyi yorumlayarak transfer etme becerisi ön plana çıkmaktadır.

CEYDA KARAASLAN

SABAH

GENÇ BÜLTEN SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #